ценовник

Уз субвенције града

рсд 27.952
  •  

боравак за децу до 4. разреда

150
  •  

Субвенције

 Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предсшколској установи имају

Са потврдом да дете није уписано у државни вртић родитељи долазе у приватну предшколску установу “Ола” и потписују уговор о боравку детета у предшколској установи. Након потписа уговора вртић подноси секретаријату за образовање и дечју заштиту следећу документацију:

 Уплете се врше на рачун вртића најкасније до трећег радног дана на почетку месеца за претходни месец. Предшколска установа подноси пропратну документацију Секретаријату за образовање и дечију заштиту, на основу које се рачуна субвенционисани износ за исплату на рачун родитеља .
Цена целодневног боравка уз субвенције града 27.952 динара.

Вртић Ола

ПАЛИЛУЛА: ИВАНКОВАЧКА 17,  

ЗВЕЗДАРА:МИТКОВ КЛАДЕНАЦ 11Б

ss

Контакт: +381 65 963 69 69

E-маил: oliverazubic@gmail.com