Пројектни приступ учењу представља интеграцију различитих стратегија учења, као што су истраживање, учење кроз игру, учење засновано на имагинацији, учење кроз решавање проблема, искуствено учење, ситуационо учење. Овакав приступ учењу превазилази употребу пројектног учења као издвојене васпитно-образовне методе или издвојене (усмерене) активности са децом. Кроз пројектни приступ се интегришу игра, планирано учење и учење у практичним животним ситуацијама. То значи да у пројектима нема оштре границе између игре и планираних ситуација учења, у које се улази са намером да се нешто истражи, сазна или представи. Игра и планиране ситуације учења проистичу једна из друге.

Како планирамо пројекте?

Идеја за тему/пројекат може да проистиче из свакодневних искустава која деле деца и одрасли, из игре деце, из проблематике која заокупља децу и одрасле, из различитих догађаја у вртићу и у локалном окружењу. У пројекту се трага за аутентичним решењем и оно даје смисао истраживању деце и бављењу појединачним активностима и садржајима. Дакле, сврха пројекта није у вођењу деце ка налажењу што бржег и успешнијег решења („решење само по себи”), већ васпитач планира подршку процесу учења деце.
Најпре се оквирно одређује тема или почетне идеје за пројекат, а након тога васпитач планира пројекат у само неколико корака унапред и циклично наставља да планира на следеће начине (Године узлета: основе програма предшколског васпитања и образовања, 2019):

планирање опремања простора различитим средствима и материјалима које препознајемо као инспиративне и проактивне за децу

планирање одређених активности на основу идеје и садржаја који проистичу и везани су за пројекат, тако што планирамо организацију активности и начине свог учешћа у активностима

планирање потребних ресурса и начина на које можемо доћи до њих

планирање могућих начина укључивања родитеља, деце из других група, појединаца из локалне заједнице, као и погодних места у локалној заједници за истраживање и проширивање искустава

отварање пројеката (разговори и представљање претходних искустава деце везаних за тему/пројекат)

развијање пројеката (истраживање у вртићу, у локалној заједници и на аутентичним местима)

затварање пројеката (представљање процеса истраживања и решавања проблема кроз аутентичну документацију; рефлексија)

Вртић Ола

ПАЛИЛУЛА: ИВАНКОВАЧКА 17,  

ЗВЕЗДАРА:МИТКОВ КЛАДЕНАЦ 11Б

ss

Контакт: +381 65 963 69 69

E-маил: oliverazubic@gmail.com