Шта подразумева наш боравак?

• Одвођење и довођење у школу како родитељи не би бринули

• Помоћ при савладавању свих школских обавеза (помоћ при раду и разумевању домаћих задатака, као и усвајању новог градива)

• Кетеринг за децу по свим прописаним стандардима ( здрав, кувани оброк, ужина)

• Креативне радионице и различите врсте креативних активности

• Подстицај деце на креативност и радозналост

• Организовање излета по граду и околини

• Певање, игра, глума

Боравак за децу школског узраста од 1. до 4. разреда основне школе. Јединствени смо по томе што смо садржај, облик, методе и средства васпитно-образовног рада прилагодили степену усвојеног знања. При томе, трудимо смо се да поштујемо индивидуалне способности сваког детета.

 Основни циљеви и задаци продуженог боравка су стварање услова да ученици у целини задовоље и развију вештине, интересе, склоности и тежње за самосталним и конструктивним активностима, као и за стваралаштвом. Базирали смо се на језичко-комуникативне, културно-уметничке, природно-математичке, спортско-рекреативне и остале активности којима ће се приступити кроз различите едукативне и васпитно-образовне програме.

 Програм рада продуженог боравка осмишљен је квалитетно и поштује сва дидактичко-педагошка начела. То подразумева свакодневну израду домаћих задатака, понављање, увежбавање и примену стеченог знања, као и довољно времена за задовољење појединачних потреба кроз игру и забаву, и боравак на свежем ваздуху. 

 Деци која су укључена у садржаје продуженог боравка, омогућени су изузетни услови боравка и васпитно-образовног рада. Са децом ради професор разредне наставе, а на располагању су им и логопед и психолог, професор физицког васпитања и енглеског језика.

 Укључите Ваше дете у наш продужени боравак, безбрижно обављајте Ваше пословне обавезе, јер у шкОЛАрцу се мисли, учи, разговара, машта, игра и дружи.

Вртић Ола

Палилула: Иванковачка 17,  

Звездара:Митков кладенац 11б

ss

Контакт: +381 65 963 69 69

E-маил: oliverazubic@gmail.com